puur amsterdamhome.htmlhome.htmlshapeimage_5_link_0
puur nederlandhome.htmlhome.htmlshapeimage_6_link_0
privacyfransatsic_privacy.htmlfransatsic_privacy.htmlshapeimage_7_link_0
disclaimershapeimage_8_link_0
copyrightfransastic_copyright.htmlfransastic_copyright.htmlshapeimage_9_link_0
legalfransastic_legal+credits.htmlfransastic_legal+credits.htmlshapeimage_10_link_0

Fransastic is a trademark of studiofrans.

All rights reserved - © 2019

copyright.fransastic_copyright.htmlfransastic_copyright.htmlshapeimage_12_link_0
privacy policy.fransatsic_privacy.htmlfransatsic_privacy.htmlshapeimage_13_link_0
legal.fransastic_legal+credits.htmlfransastic_legal+credits.htmlshapeimage_14_link_0
disclaimer.shapeimage_15_link_0
credits.fransastic_legal+credits.htmlfransastic_legal+credits.htmlshapeimage_16_link_0

Studiofrans draagt zorg en aandacht voor de samenstelling, volledigheid, juistheid en actualiteit van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele on-juistheden welke op deze website worden gepubliceerd. Wijzigingen worden door ons op dagelijkse basis en zonder enige kennisgeving aangebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd niet geschikt is voor het doel waarvoor de gebruiker de infor-

matie raadpleegd. Studiofrans sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade welke voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van deze website. Alle aangeboden acties waarbij Studiofrans is betrokken of een ( tijdelijke ) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen vallen hieronder. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en / of in-

directe schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website of is verkregen door informatie welke door derden op deze website wordt aange-

boden. Hiermee bedoelen wij de inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of alle andere zaken welke in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van hen. Wij behouden ons het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en / of te ver-

wijderen indien deze in strijd zijn met de wet, de belangen van de overige internet gebruikers, derden of met de Algemene Voorwaarden van Studiofrans. Daarbij vallen alle weblinks welke door ons op deze website worden gebruikt in relatie tot de inhoud van de website(s) en / of de wijze waarop zij omgaan met per-

soonsgegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker buiten onze aansprakelijkheid.