Fransastic is uitgever van de Kunstgids Amsterdam, Nederland, Kunstenaars en Musea en samensteller van de ArtBox Collection.Onderstaand een overzicht van onze activiteiten :


Hotel Art Gallery                        Mercure Amsterdam - Nederland.

In maart 2016 hebben wij onze 4e galerie in Amsterdam geopend - in het Mercure Hotel Amsterdam. In dit hotel bieden wij kunstenaaars de mogelijk -heid om in de lobby / bij de liften hun kunstwerken te exposeren.Kunstgids Musea Nederland + Amsterdam 2016.


In 2015 hebben wij een speciale editie van de Kunstgids Amsterdam samengesteld - de 10 jaargang met daarbij  een unieke editie van de Kunstgids Musea Nederland.Hotel Art Gallery

DBT by Hilton hotel - NDSM.

Amsterdam - Nederland.


Begin 2014 ging het DBT by Hilton hotel NDSM open waarmee wij onze

3e galerie opende in Amsterdam. Gevestigd op het meest kunstzinnige deel van Amsterdam - het voormalig NDSM terrein bieden wij kunstenaars de mogelijkheid om in het restaurant hun kunstwerken te exposeren.Fashiongids en Workshopgids

Amsterdam en Nederland.


In 2008 en 2009 zijn wij begonnen met het samenstellen van de Fashiongids en de Workshpgids. In lijn met de publica- ties van de Kunstgids, waarmee wij een  uniek product hebben samengesteld om hen daarmee te ondersteunen.
Hotel Art Gallery

Hotel Notting Hill - Amsterdam.


In 2011 hebben wij onze 2e galerie geopend - in het Hotel Notting Hill Amsterdam. Hierin hebben kunstenaars de mogelijkheid hun kunstwerken te exposeren in het restaurant en lobby van het hotel.The ArtBox Collection.   


Met the ArtBox stellen wij een uniek product samen waarmee kunst op een nieuwe manier onder de aandacht wordt gebracht. The ArtBox is een stijlvol vormgegeven op maat gemaakt doosje met 8 gereproduceerde kunstwerken van een of meerdere kunstenaars.Hotel Art Gallery

Hotel Pulitzer - Amsterdam. 

Nederland.


In het voorjaar van 2007 opende wij in het Hotel Pulitzer - Amsterdam onze eerste Hotel Art Gallery. Gelegen in de tuinen van dit unieke hotel - tussen de panden aan de Keizersgracht en de Prinsengracht, hebben wij tot de zomer van 2017 kunstenaars de mogelijkheid geboden om hun kunstwerken op deze locatie te kunnen exposeren.Kunstgids Amsterdam, Nederland, Kunstenaars en Musea


In de zomer van 2005 hebben wij de eerste editie van de Kunstgids Amsterdam gepubliceerd. Hiermee wilden wij de kunstliefhebber een weergave geven van de diversiteit van het kunst aanbod in Amsterdam. Tien jaar later en meer dan 50 edities te hebben samengesteld is de laatste publicatie in 2015 verschenen.

Fransastic is publisher of the Art Guide Amsterdam, the Netherlands, Artists and Museums and composer of the ArtBox Collection.Belowmentioned an overview of our activities :


Hotel Art Gallery

Mercure Amsterdam - the Netherlands.


In March of 2016 we opend our fourth Hotel Art Gallery at the Mercure Hotel Amsterdam. In this hotel we offer artists the opportunity to exhibit / sell their works of art in the lobby of the hotel.


Art Guide Museums Netherlands + Amsterdam 2016.


In the fall of 2015 we published a special editon of the Art Guide Museums Netherlands and the 10th anniversary of the Art Guide Amsterdam.


Hotel Art Gallery

DBT by Hilton Hotel - NDSM

Amsterdam - the Netherlands.


In the first months of 2014 we opened our 3rd Hotel Art Gallery at the DBT by Hilton Hotel NDSM in Amsterdam in the Netherlands. Located in the most creative part of Amsterdam - the former NDSM yard, at which we offer artists to exhibit their works of art in the restaurant of the hotel.Fashion and Workshop Guide

Amsterdam and the Netherlands.


In 2008 and 2009 we started with the annual publication of the Fashion Guide Amsterdam and the Workshop Guide. These publications are an add on to the Art Guide publications in which we provide the participants with a unique platform to present themselves.Hotel Art Gallery

Hotel Notting Hill - Amsterdam.


In 2011 we opened our 2nd Hotel Art Gallery - at the Hotel Notting Hill in Amsterdam in the Netherlands. At this loca - tion artists kan present their works of art in the restaurant and lobby of this boutique hotel.The ArtBox Collection.


With the Art Box we have developed an unique product with which we present art in a complete new way. The ArtBox is a stylish designed, manageable customized box with at least 8 reproduced works of art from a single or combined artists.


Hotel Art Gallery

Hotel Pulitzer - Amsterdam.

the Netherlands


In the spring of 2007 we opened our first Hotel Art Gallery at the Hotel Pulitzer - Amsterdam. Located in the gardens of this unique hotel - between the Keizersgracht and the Prinsen- gracht, we have had the opportunity to offer artists the possibility to exhibit their works of art at this location till the summer of 2017.Art Guide Amsterdam, the Netherlands, Artists and Museums.


In the summer of 2005 we published the first edition of the Art Guide Am- sterdam. With this publication we wanted to give an overview of the diversity of art on offer in Amsterdam. Ten years later and having published more than 50 editions we composed our last publication in 2015.

Fransastic  |  All rights reserved - © 2019

copyright.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_copyright.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_copyright.htmlshapeimage_4_link_0
privacy policy.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransatsic_privacy.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransatsic_privacy.htmlshapeimage_5_link_0
legal.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlshapeimage_6_link_0
disclaimer.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_disclaimer.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_disclaimer.htmlshapeimage_7_link_0
credits.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlshapeimage_8_link_0
homehome.htmlhome.htmlshapeimage_9_link_0
publishingpublishing.htmlpublishing.htmlshapeimage_10_link_0
follow usfollowus.htmlfollowus.htmlshapeimage_11_link_0
contactcontact.htmlcontact.htmlshapeimage_12_link_0
aboutshapeimage_13_link_0
presspress.htmlpress.htmlshapeimage_14_link_0
art guideshapeimage_15_link_0
informationpublishing.htmlpublishing.htmlshapeimage_16_link_0
2009 - 2015http://www.urbanhny.com/urbanhny/artguide_2009-2019.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/artguide_2009-2019.htmlshapeimage_17_link_0
2005 - 2008http://www.urbanhny.com/urbanhny/artguide_2005-2008.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/artguide_2005-2008.htmlshapeimage_18_link_0
impressionshapeimage_19_link_0
 the artboxartbox.htmlartbox.htmlshapeimage_20_link_0
2016 - 2017artbox_2016-2017.htmlartbox_2016-2017.htmlshapeimage_21_link_0
impressionartbox_impression.htmlartbox_impression.htmlshapeimage_22_link_0