Fransastic draagt zorg en aandacht voor de samenstelling, volledigheid, juistheid en actualiteit van deze website.Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden welke op deze website worden gepubliceerd. Wijzigingen worden door ons op dagelijkse basis en zonder enige kennisgeving aangebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd niet geschikt is voor het doel waarvoor de gebruiker de infor-

matie raadpleegd. Fransastic sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade welke voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van deze website. Alle aangeboden acties waarbij Fransastic is betrokken of een ( tijdelijke ) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen vallen hieronder. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en / of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website of is verkregen door informatie welke door derden op deze website wordt aangeboden. Hiermee bedoelen wij de inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of alle andere zaken welke in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van hen. Wij behouden ons het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en / of te ver-

wijderen indien deze in strijd zijn met de wet, de belangen van de overige internet gebruikers, derden of met de Algemene Voorwaarden van Fransastic. Daarbij vallen alle weblinks welke door ons op deze website worden gebruikt in relatie tot de inhoud van de website(s) en / of de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker buiten onze aansprakelijkheid.

disclaimershapeimage_1_link_0
copyright____copyright.html____copyright.htmlshapeimage_2_link_0
legal____legal.html____legal.htmlshapeimage_3_link_0
privacy____privacy.html____privacy.htmlshapeimage_4_link_0

Information in English about this part of the website will follow.


For questions please contact us.

Fransastic  |  All rights reserved - © 2019

copyright.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_copyright.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_copyright.htmlshapeimage_8_link_0
privacy policy.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransatsic_privacy.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransatsic_privacy.htmlshapeimage_9_link_0
legal.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlshapeimage_10_link_0
disclaimer.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_disclaimer.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_disclaimer.htmlshapeimage_11_link_0
credits.http://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlhttp://www.urbanhny.com/urbanhny/fransastic_legal+credits.htmlshapeimage_12_link_0
homehome.htmlhome.htmlshapeimage_13_link_0
publishingpublishing.htmlpublishing.htmlshapeimage_14_link_0
follow usfollowus.htmlfollowus.htmlshapeimage_15_link_0
contactcontact.htmlcontact.htmlshapeimage_16_link_0
aboutabout.htmlabout.htmlshapeimage_17_link_0
presspress.htmlpress.htmlshapeimage_18_link_0